En tur til oldtidsbyen Petra i Jordan

 

 Jordan001.jpg (45550 bytes)      Jordan002.jpg (39513 bytes)     Jordan003.jpg (32240 bytes)

Dette er Jordan. Vejen fra Aqaba til Petra går gennem Wadi Araba ørkenen.       

Lastbilchauførene har tid til at nyde turen, hastigheden er sjældent over 10 km/t.   

  Petra005a.jpg (55806 bytes)                        petra006.jpg (75370 bytes)                      petra023.jpg (50051 bytes)

For at komme ind til selve byen, må man gå eller ride eller køres i hestevogn        

1,7 km gennem Siq'en. Siq'en er en naturlig dannet klippespalte i sandsten. Bunden

falder ret stejlt ca. 150 m på de 1,7 km. Siderne er mellem 100 og 150 m høje.   

  petra024.jpg (60131 bytes)      petra025.jpg (63768 bytes)       petra026.jpg (51872 bytes)

Renderne i siden af Siq'en er hugget ud i stenen og har været brugt til at lede vand til

byen. Nogle steder er væggene i Siq'en udhugget med naturalistisk udsmykning. Her

ses kameler og en kameldriver. Det øverste af figurene er desværre slidt væk.         

 petra029.jpg (65502 bytes)                  petra009.jpg (60544 bytes)

På de sidste 50 -100 m bliver Siq'en meget smal < 5 m og meget mørk, for pludselig

at slutte i en lille åben plads. Turisterne stopper, gisper og begynder at fotografere.

     petra7a.jpg (73088 bytes)                                      petra010.jpg (79826 bytes)             petra022.jpg (79447 bytes)

              Vi er nået til "Skatkammeret".                 På pladsen har de beduiner, der tidligere boede     

             Ingen ved med bestemthed                      i Petra mulighed for at sælge souveniers og film    

                 hvad "skatkammeret" har                        til turisterne. Mange trapper  indhugget i klipper        

har været brugt til - sandsynligvis             fører til forskellige hellige steder.              

                                  tempel.                                                                                                                                                   

  petra012.jpg (61737 bytes)      petra014.jpg (86142 bytes)       petra020.jpg (81720 bytes) 

Den mest velbevarede del af byen er Kongernes Dal, hvor utallige gravpladser er    

indhugget i klipperne.                                                                                             

                                                                                     petra011.jpg (63502 bytes)        petra021.jpg (76614 bytes)

Verdens største indhuggede amfiteater er dog også bevaret. Teateret rummer ca.   

4000 tilskuere, i baggrunden kan ses at en udviddelse af teateret fra ca. 3000 til     

4000 pladser (foretaget af romerene) , har ødelagt nogle grave så kun hulerne er    

tilbage.                                                                                                                  

 petra016.jpg (51472 bytes)      petra018.jpg (50985 bytes)      petra019.jpg (56276 bytes) 

 De fleste huse er ødelagt af utallige jordskælv, men dette tempel er bygget på et        

fundament af egetræ, der er elastisk nok til at modstå jordskælv. En del smukke     

stilistiske udsmykninger er forbavsende velbevaret.                                                  

      petra017.jpg (39293 bytes) 

Beduinerne bor nu udenfor Petra, men ses med deres kameler i byen.